ENKM Osobnosti Georgius Dingenauer

Georgius Dingenauer

Pseudonym(y)

Jiří

Datum a místo narození

* 24. 6. 1571, Innsbruck

Datum a místo úmrtí

† 4. 11. 1631 (60 let), Vyškov

Obor působení

církev, vzdělávání, divadlo

Vzdělání

1590 vstoupil do jezuitského řádu

Zaměstnání

1616 profesor rétoriky v Olomouci
zpovědník kardinála Ditrichštejna

Působil(a)

Kroměříž, Olomouc, Mikulov

Komentář

Spoluautor drama přeloženo: Sv. Václav mučedník, patron Čech a Moravy, uvedené u příležitosti příjezdu arciknížete Ferdinanda na sněm do Olomouce 17. 7. 1614.
Autorem jediné jezuitské hry z předbělohorského období drama Tobias junior (1616)ke sňatku Václava Viléma Popela z Lobkovic s kardinálovou neteří Markétou Františkou z Ditrichštejna. Studenti olomoucké jezuitské akademie je předvedli v Kroměříži, kde se svatba konala.

Zdroje

JACKOVÁ, Magdaléna. Greorgius Dingenauer. In: Česká divadelní encyklopedie [online]. 2007 [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Dingenauer,_Georgius

Naposledy aktualizováno: 16. 10. 2020