ENKM Objekty Budovy Františkánský klášter - octárna

Františkánský klášter - octárna

Tovačovského 318/13

Komentář

Františkánský klášter se nacházel za hradbami města. Klášter byl zrušen reformou Josefa II. v r. 1788, kostel zbořili a budovy byly využívány pro hospodářské účely např. výrobna octa - od toho druhý název octárna. Z areálu kláštera se dochovala kaple sv. Kříže z r. 1654. Své dětství zde prožil i Max Švabinský. Dnes slouží jako hotel s restaurací.

NPÚ

47889/7-7167, 1000160890

Ústřední seznam kulturních památek

47889/7-7167, 1000160890
, zdroj: Patka 4. 11. 2015
zdroj: Patka 4. 11. 2015

Pamětní desky

Švabinský Max

Informační smaltované tabulky

Františkánský klášter - Octárna

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.