ENKM Objekty Budovy Františkánský klášter - octárna

Františkánský klášter - octárna

Tovačovského 318/13

Komentář

Kardinál Ditrichštejn přivedl do města františkány a postavil jim za městskými hradbami klášter. Byla to opevněná jednotka s bránou, padacím mostem a příkopy.
Františkánský klášter se nacházel za hradbami města. Klášter byl zrušen reformou Josefa II. v r. 1788, kostel zbořili a budovy byly využívány pro hospodářské účely např. výrobna octa - od toho druhý název octárna. Z areálu kláštera se dochovala kaple sv. Kříže z r. 1654. V r. 1918 koupilo areál město a zřídilo v něm byty pro sociálně slabší občany. Postupně zde vzniklo 45 bytů a dochází zároveň k největší devastaci octárny. Své dětství zde prožil i Max Švabinský. Dnes slouží jako hotel s restaurací. V r. 1986 se obyvatelé z octárny odstěhovávají. Byla zde naplánována přestavba okresní knihovny. Po r. 1989 však náklady na přestavbu byla dvoj až trojnásobné, proto okresní národní výbor upustil od tohoto záměru. V r. 1992 nabídlo město areál k prodeji. 1. 10. 1992 byl do katastru nemovitostí zapsán nový majitel - společnost Elma-therm Pavla Mráčka. Za rok začínají opravy prvních domečků v Octárně. 18. 12. 1995 byly dokončeny opravy kaple. V červnu 1999 byly instalovány lunety M. Švabinského, které jsou zde k vidění dodnes. Od září 2002 začalo fungovat relaxační centrum. V prosinci 2002 byl otevřen refektář a penzion s kapacitou 45 lůžek. 30.6.202 byla uvedena do rpvozu restaurace s 80 místy u stolu. Od 1. 7. 2002 byl areál Octárny kompletně reasturován.

NPÚ

47889/7-7167, 1000160890

Ústřední seznam kulturních památek

47889/7-7167, 1000160890
, zdroj: Patka 4. 11. 2015
zdroj: Patka 4. 11. 2015

Pamětní desky

Švabinský Max

Informační smaltované tabulky

Františkánský klášter - Octárna

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.