ENKM Osobnosti František Vrobel

František Vrobel

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 23. 4. 1892, Zábřeh

Datum a místo úmrtí

† 10. 5. 1953 (61 let), Kroměříž

Obor působení

výtvarné umění, vzdělávání

Vzdělání

učitelský ústav ve Slezské Ostravě
1919–1924 umělecko-průmyslová škola v Praze

Zaměstnání

1927 učitel kreslení v kroměřížském učitelském ústavu.

Bydliště

Kroměříž, Kollárova ul.

Komentář

Autor akvarelů, kreseb a knižní grafiky.
Je autorem více jak sta ilustrací pro dětské knihy a školní učebnice, ale i k Erbenově Kytici, Máchově Máji, Babičce Boženy Němcové, ke knihám Jindřicha Spáčila a k mnoha regionálním tiskům.
podílel se také na přípravě výstavy 100 let českého národního života v Kroměříži v roce 1948 – všechny publikace a tisky nesly jako značku jeho kresbu zámecké věže
Od roku 1931 pracoval ve výboru Klubu přátel výtvarného umění v Kroměříži, v letech 1936 – 1946 a 1951 – 1953 byl jeho předsedou.
Pamětní desku na jeho dům v Kollárově ulici pořídil Klub přátel umění v Kroměříži v roce 1963. Čestným občanem města byl jmenován in memoriam 27. 2. 1992.

Pohřben(a)

Kroměříž 22/016 - čestný hrob(ZMK 22.6.2000), sektor 22 (čestné pohřebiště), poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 16.2.2023
zdroj: Patka 16.2.2023

Zdroje

Spřízněni městem: Nová výstava ze sbírek Muzea Kroměřížska. In: Východní Morava [online]. [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: www.vychodni-morava.cz

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Naposledy aktualizováno: 16. 2. 2023