ENKM Osobnosti František Višňák

František Višňák

Datum a místo narození

* 3. 10. 1845, Jilemnice

Datum a místo úmrtí

† 7. 11. 1896 (51 let), Kroměříž

Obor působení

vzdělávání, překladatelství

Vzdělání

obecná škola v Kroměříži
1857–1865 Gymnázium Jičín
filologie na filozofické fakultě UK v Praze

Zaměstnání

vyšší gymnázium v Jindřichově Hradci
1872 české reálné gymnázium v Přerově
1876 vyšší české gymnázium v Brně
1882–1883 prozatímní správce české gymnázium Kroměříž (vzniklo ze soukromé podpory 51 občanů)
1883–1884 oficiálně povoleno české gymnázium v Kroměříži - ředitel Fr. Višňák
1888 rozšíření gymnázia o další třídy na vyšší
21. 9. 1890 nová budova pro české gymnázium
1895 titul školního rady

Komentář

1892 čestný občan města

Pohřben(a)

Kroměříž 03/001 - ze starého hřbitova, sektor 3, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 28.6.2020
zdroj: Patka 28.6.2020

Zdroje

PÁLKA, Petr. František Višňák.: Dokonav v malé chvíli vyplnil časy dlouhé. In: Gymnázium Kroměříž [online]. Kroměříž [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: archiv.gymkrom.cz

Naposledy aktualizováno: 26. 3. 2023