ENKM Osobnosti František Vácslav Peřinka

František Vácslav Peřinka

Pseudonym(y)

Václav/Daniel Altelandt/Vácslav Hrnčíř Korábecký

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 26. 2. 1878, Koráb u Mikulovic

Datum a místo úmrtí

† 14. 9. 1949 (71 let), Kroměříž

Obor působení

archivnictví, vlastivěda, národopis, topografie

Vzdělání

obecná škola v Mikulovicích
byl nadaným žákem a proto odešel na nižší gymnázium do Třebíče, zde se setkal s prof. Rypáčkem, který ovlivnil celý jeho další život v zájmu o historii
1895 pak pokračoval ve svém studiu na vyšším gymnáziu v Kroměříži
pokračoval ve studiu v Praze na univerzitě, kde mimo jiné navštěvoval i národopisné přednášky profesora Zíbrta. Studia ukončil předčasně z finančních důvodů.

Zaměstnání

vrátil se zpět na Moravu, kde pracoval nejdříve jako učeň v lékárně, ale pak byl přijat na berní úřad ve Znojmě
1906–1914 úředník Finanční správy v Kroměříži
1914–1918 Brno
1918–1938 poslán na Slovensko (Ružomberok, Bratislava)
1939 zpět v Kroměříži

Bydliště

Od roku 1939 až do své smrti žil v měšťanském domě u kroměřížské radnice, na kterém mu byla v roce 1959 umístěná pamětní deska.

Působil(a)

Konice, Brno, Znojmo,Ružomberok, Bratislava

Komentář

Narodil se do rodiny chudého hrnčíře na samotě Koráb blízko Mikulovic v lese u okresní silnice do Horních Dunajovic
Jeho zájem o historii jej přivedl ke kroměřížskému zámeckému archivu, který obsahoval pro budoucího historika neocenitelné zdroje informací. Snad již tam začal přemýšlet o zpracování historie Jižní Moravy.
Byl aktivní v českých spolcích, ve kterých přednášel o historii. Přispíval i do novin. Tyto aktivity nebyly v té době jeho nadřízenými přijímány kladně, což vedlo k tomu, že byl přeřazován z místa na místo.

čestný občan města Kroměříže 19. 11. 1945
napsal množství článků o dějinách města
autor několika svazků Vlastivědy moravské a Dějin města Kroměříže

Pohřben(a)

Kroměříž 22/022 - čestný hrob, sektor 22 (čestné pohřebiště), poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 16.4.2017
zdroj: Patka 16.4.2017

Zdroje

František Václav Peřinka František. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-11]. Dostupné z:

cs.wikipedia.org

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Naposledy aktualizováno: 27. 2. 2023