ENKM Osobnosti František Sovadina Trébský

František Sovadina Trébský

Pseudonym(y)

Fratišek Trébský

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 30. 1. 1905, Třebětice u Holešova

Datum a místo úmrtí

† 23. 3. 1946 (41 let), Kroměříž

Obor působení

literatura, vzdělávání, národopis

Vzdělání

učitelský ústav

Zaměstnání

obecné školy na Holešovsku a Bystřicku
1935–1946 učitel v Ratiboři

Komentář

V roce 1945 byl členem akčního výboru.
Ve Všechovicích propukl jeho zájem o sběr folklóru a studium vlastivědy kraje a v Provodově se zde zapojil do partyzánského hnutí v období 1939-1945.Po osvobození byl František Sovadina vyznamenán, ale jeho zdraví bylo podlomeno a zemřel.
V literární činnosti užíval přídomku Trébský. Sbíral a zapisoval místní pověsti a popularizoval svůj rodný kraj časopiseckými články. Drobné publikace vydával v nakladatelství Fr. J. Balatky v Holešově.

Zdroje

František Sovadina Trébský. In: Databáze knih. [online]. Praha [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/frantisek-sovadina-trebsky-120458

Naposledy aktualizováno: 21. 8. 2020