ENKM Osobnosti František Snopek

Msgre. ThDr. František Snopek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 25. 9. 1853, Kunovice (Uherské Hradiště)

Datum a místo úmrtí

† 19. 3. 1921 (67 let), Kroměříž

Obor působení

archivnictví, církev, dějiny

Vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti (maturita 1872)
teologická fakulta Olomouc
1876 vysvěcen na kněze

Zaměstnání

farní správa na různých místech diecéze
1898 archivář v kroměřížském biskupském archivu
1912 byl jmenován tajným papežským komořím a začal užívat titulu Monsignore

Komentář

Ve svém díle se zabýval zejména otázkou cyrilometodějskou, ale také otázkami spojenými s rekatolizací na Moravě, k nimž nacházel mnohé materiály právě v arcibiskupském archivu. Jeho nástupcem ve funkci arcibiskupského archiváře se stal Antonín Breitenbacher.

Pohřben(a)

Kroměříž 13/390 - hrob již není označen jeho jménem, hrobové místo pronajato novým nájemcům., sektor 13, poloha hrobu na mapě

Zdroje

František Snopek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 5. 9. 2023