ENKM Osobnosti František Mirovít Lorenc

František Mirovít Lorenc

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 15. 6. 1800, Vlkoš (Přerov)

Datum a místo úmrtí

† 2. 5. 1863 (62 let), Kroměříž

Obor působení

vzdělávání, hudba, vlastenectví

Vzdělání

učitelská studia v Olomouci

Zaměstnání

zastupoval otce ve vlkošské škole
1835 předměstská triviální škola na Koňském trhu za Kovářskou branou v Kroměříži
první česká škola v Kroměříži
ředitel kůru kostela sv. Panny Marie v Kroměříži, zde komponoval četné chrámové skladby

Komentář

otec i děd byli učitelé
podporoval národní obrození, národní hrdost
dlouholeté přátelství s Danielem Slobodou, Františkem Skopalíkem
aktivně se stýkal s poslanci říšského sněmu
největší národně obrozenecká akce v  Kroměříži byla první česká beseda, konaná 6. 9. 1847, jedním z jejích organizátorů byl i František Mirovít Lorenc, psal o ní i Vojta Náprstek v září 1847
organizoval poutě na památná místa
člen „Moravské národní jednoty“, která vznikla jako český osvětový spolek na Moravě, a jejímž cílem bylo šířit vzdělání v českém jazyce a vydávat české knihy a české časopisy
přispíval svými vlasteneckými články do sborníku jednoty, kalendáře „Koleda“
zemřel na tuberkulózu, jeho pohřeb se stal veřejnou manifestací a také zde bylo první veřejné vystoupení pěveckého spolku Moravan
patřil k předním představitelům národního obrození, kteří svůj život zasvětili šíření vzdělanosti lidu, šíření české kultury, literatury a oživování české řeči v germanizovaném prostředí

Pohřben(a)

Kroměříž 07/089 - čestný hrob (ostatky převezeny ze starého hřbitova), sektor 7, poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 18.4.2017
zdroj: Patka 18.4.2017

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

PAVELKA Jaroslav. Daniel Sloboda. Slobodovi přátelé - 4. část. František Mirovít Lorenc. In: Zpravodaj Rusava, roč.25, 2016, č. 4, s. 16-17.

 

STŘÍŽOVÁ-ZEZULOVÁ , Jitka. František Mirovít Lorenc. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990. 88 s. il. ;.

Naposledy aktualizováno: 13. 2. 2023