ENKM Osobnosti František Hála

Msgre. ThDr. František Hála

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 20. 6. 1893, Dražovice u Vyškova

Datum a místo úmrtí

† 24. 8. 1952 (59 let), Roželov (Příbramsko)

Obor působení

církev, politika

Vzdělání

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
teologická fakulta v Olomouci
1918 vysvěcen na kněze
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - filozofie

Zaměstnání

1918 farní správa - kaplan v obci Pitárné, později v Rudolticích
1921 kaplan v Ivanovicích na Hané, kde ihned založil místní lidovou jednotu
1934 se vyvázal z aktivního výkonu kněžské služby
1939 exil přes Francii do Londýna úzce spolupracoval s E. Benešem
1945–1946 poslanec Prozatímního Národního shromáždění za lidovce
1946–1948 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění
1945–1948 ministr pošt v první vládě Zdeňka Fierlingera, druhé vládě Zdeňka Fierlingera a v první vládě Klementa Gottwald
1948 demise

Rodina

otec Josef Hála
matka Marie Hálová roz. Šilerová

Komentář

spolupracoval s arcibiskupem Stojanem
Československá strana lidová
Na podzim 1944 se Hála stal členem československé delegace pro osvobozená území. Účastnil se jednání v Moskvě, pobýval v povstalecké Banské Bystrici i podkarpatském Chustu.

Zdroje

František Hála. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-12-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_H%C3%A1la

Naposledy aktualizováno: 20. 5. 2023