ENKM Osobnosti František Dvorník

Msgre. ThDr. PhDr. František Dvorník

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 8. 1893, Chomýž

Datum a místo úmrtí

† 4. 11. 1975 (82 let), Chomýž

Obor působení

církev, dějiny

Vzdělání

1912 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž - maturita
1912–1916 katolická bohoslovecká fakulta Olomouc
1916 vysvěcen na kněze
1919 filozofická fakulta UK v Praze - filologie, archeologie a byzantologie, potom Paříž
1926 PhDr. na Sorbonně
1927 habilitace

Zaměstnání

kněz v Bílovci a ve Vítkově
1925 Univerzita Karlova v Praze
1928 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
1938 badatelská činnost v Britském muzeu v Londýně
1939–1945 emigrace - Collège de France a na École des Hautes Études v Paříži
1948–1965 profesor byzantologie v Dumbarton Oaks Center na Harvardově univerzitě
1962–1965 poradce pro vztahy s křesťanským východem

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Byl jedním ze zakladatelů Slovanského ústavu v Praze a spoluzaložil i vědeckou revui Byzantinoslavica.
Patřil k světově uznávaným byzantologům.
Napsal 33 knih, byl uznávaným odborníkem na život a dílo sv. Cyrila a Metoděje a dějiny Velkomoravské říše
byl oceněn velkým množstvím poct a čestných doktorátů předních světových univerzit (Paříž, Londýn)
1992 obdržel in memoriam Řád T. G. Masaryka III. třídy

Pohřben(a)

Hrob

zdroj: Patka 12.8.2023
zdroj: Patka 12.8.2023

Zdroje

František Dvorník. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-20]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.: L.P.2004-150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L.P. 2006- 15. výročí jeho obnovení [online]. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2006, 2006, 31s. [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: web.archive.org

Naposledy aktualizováno: 16. 8. 2023