ENKM Osobnosti František Dietrichstein

František Dietrichstein

Pseudonym(y)

Franz Seraph Dietrichstein/ kníže z Ditrichštějna, František Ditrichštějn

Datum a místo narození

* 22. 8. 1570, Madrid

Datum a místo úmrtí

† 19. 9. 1636 (66 let), Brno

Obor působení

církev, politika

Vzdělání

1582 studia u jezuitů v Praze
1588–1591 v Římě na římské koleji
papež Klement VIII. jej jmenoval svým komořím
3. 3. 1599 jej papež jmenoval kardinálem
28. 5. 1599 jej olomoucká kapitula na návrh papeže zvolila biskupem olomouckým
21. 6. 1599 byl jmenován papežským legátem
8. 9. 1599 vysvěcen na biskupa

Zaměstnání

1599 a převzal správu rozvrácené a zadlužené diecéze - centrum správy v Kroměříži (musel splácet staré dluhy, rozpustil knížecí dvůr)
stabilizoval finanční situaci diecéze, znovu se chopil biskupských privilegií a zahájil rekatolizační snahy
1604 jmenován kardinálem - protektorem českých zemí a dědičných císařských zemí
1607 jej císař Rudolf II. jmenoval nejvyšším hofmistrem a prezidentem tajné císařské rady
5. 1. 1608 obdržel mincovní privilegium
1608 provedla protestantská šlechta vedená Karlem starším ze Žerotína převrat, obsadila klíčová místa státní správy svými lidmi a postavila se na stranu Rudolfova bratra Matyáše. Zároveň prohlásila Františka z Ditrichštejna nepřítelem země.
1611 domluvil kardinál odstoupení Rudolfa II. a korunoval Matyáše za českého krále
1612 jej korunoval znovu – tentokráte jako císaře římského
1612 se Ditrichštejn přestěhoval i se svým knížecím sborem do Mikulova
1611–1618 se věnoval zvelebení svých panství a hospodářsky upevnil své pozice Přesto však měl hotovosti stálý nedostatek.
1615 kardinál Ditrichštejn se stal direktorem zemských peněz. Katolická strana opět ovládla nejvyšší úřady předbělohorské Moravy.
1617 požádal kardinál Ditrichštejn o uvolnění z biskupského úřadu, papež Pavel V. žádosti nevyhověl
kardinál pronajal veškeré biskupské komorní statky na 6 let dopředu
23. 5. 1618 propuklo v Čechách Stavovské povstání. Kardinál Ditrichštejn byl jmenován polním generálem všech vojsk Moravy.
1621 jmenován nejvyšším gubernátorem Moravy
1624 uzavření nekatolických kostelů
1628 zrovnoprávnil češtinu s němčinou

Rodina

otec Adam z Ditrichštejna (1527-1590)
matka Markéta z Cardona
bratr Zikmund z Ditrichštejna

Komentář

byl nazýván králem z Kroměříže nebo také králem moravským
vyznačoval se laskavým zacházením s poddanými
1575 se přestěhoval s rodinou na Moravu, kde císař věnoval jeho otci bohaté panství Mikulov
Přestavěl mikulovský hrad a zbudoval biskupskou rezidenci v Brně. Nákladné stavby značně zatížily jeho rozpočet. Zdařilými finančními spekulacemi však dokázal své závazky
vyrovnávat.
Mikulov se stal kulturním a vzdělávacím centrem celé Moravy

Pohřben(a)

Katedrála svatého Václava Olomouc, poloha hrobu na mapě

Erb

Zdroje

František Dietrichstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 14. 6. 2023