ENKM Osobnosti František Alex

František Alex

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 11. 8. 1913, Drahotuše (Přerov)

Datum a místo úmrtí

† 24. 6. 1988 (74 let), Kroměříž

Obor působení

hudba, dějiny, církev, literatura

Vzdělání

maturita - reálné gymnázium v Hranicích v roce 1935
teologická fakulta v Olomouci
1941 byl vysvěcen na kněze

Zaměstnání

1969 - děkan holešovské farnosti
1977 sídelní kanovník Kolegiální kapituly v Kroměříži
nadále působil i v Holešově

Komentář

zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění
měl rád dílo básníka Petra Bezruče

Pohřben(a)

Holešov

Zdroje

Osobnosti Holešova: František Alex. In: Městská knihovna Holešov [online]. [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: knihovna.holesov.info

ALEX František. Chrámová hudba ve Vyškově kolem roku 1660: práce z historického semináře CM. fakulty bohoslovecké v Olomouci. V Brně: Vojtěch Procházka, konservátor Státního památkového úřadu v Brně pro okres Vyškov, 1938. 29 s. Rodný kraj; č. 1. Práce z hist. semináře CM. fakulty bohoslov. v Olomouci; č. 31.

ALEX František. Bezručova poezie v české hudbě (soupis zhudebněných básní Petra Bezruče). Památník Petra Bezruče, Opava 1962.

Naposledy aktualizováno: 27. 4. 2022