ENKM Osobnosti František Adolf Moravec

František Adolf Moravec

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 18. 2. 1734, Strážnice

Datum a místo úmrtí

† 22. 11. 1814 (80 let), Lipník nad Bečvou

Obor působení

dějiny, církev, knihovnictví

Zaměstnání

1777 - působil na kroměřížské piaristické koleji, učil zejména orientální jazyky
1795 - vedl arcibiskupskou knihovnu v Kroměříži

Komentář

s Adolfem Pilařem napsal trojdílné dějiny Moravy - Moravie historia et ecclesiastica (1785-1787)

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování. Kroměříž,: Státní okresní archiv v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska, 1999. ISBN 80-85945-19-3.

František Adolf Moravec. In: Matrika - úmrtí. [cit. 2022-06-28]. Dostupné z: digi.archives.cz

PINKAVA, Jaroslav. Dvě kulturní výročí. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (1), s. 32. - František Adolf Moravec.

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 3. 2. 2023