ENKM Objekty Budovy Figarovský dům

Figarovský dům

Vodní 80/23

Komentář

MonumNet uvádí čo. 27.

NPÚ

13918/7-6009, 1000124245

Ústřední seznam kulturních památek

13918/7-6009, 1000124245
, zdroj: Patka 13. 5. 2015
zdroj: Patka 13. 5. 2015