ENKM Osobnosti Ferdinand Urbánek

Ferdinand Urbánek

Datum a místo narození

* 19. 5. 1821, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 27. 10. 1887 (66 let), Praha

Obor působení

průmysl, podnikání, cukrovarnictví, politika, kultura

Vzdělání

vystudoval gymnázium v Kroměříži
filozofie v Brně a práva v Olomouci

Zaměstnání

1844 pracoval v Libějicích a Lysé nad Labem
1849 byl zaměstnán jako dozorce na stavbě cukrovaru v Lysé n. L.
1850 vybudoval cukrovar v Kvasicíc se svým švagrem Emanuelem von Proskowetzem
v cukrovarnictví pak působil po zbytek života
1861 založil ještě závody v Modřanech, Sadové a Zdicích
ke konci života zasáhly Urbánkovy podniky velké ztráty, proto přijal místo jako úředník – vrchní inspektor cukrovarů

Bydliště

Urbánek až do své smrti žil v Podolí v usedlosti Neumanka.

Komentář

Narodil se v Kroměříži nájemci dnes již neexistujícího biskupského mlýna, který stával za Mlýnskou branou u Biskupské mincovny.
Stal se také předsedou hospodářského spolku na Hané
1870 prosadil vznik českého cukrovarnického spolku a stal se jeho předsedou
spoluzaložil úvěrní ústav v Hradci Králové a Živnobanku v Praze, a byl ředitelem Hypoteční banky Království českého
poslanec Moravského zemského sněmu
1868 byl zvolen do Českého zemského sněmu, hájil české státní právo
1871 byl zvolen poslancem Říšské rady, ale z politických důvodů mandát nepřevzal
stal se zakládajícím členem Hlaholu, Sokola, Umělecké besedy, Měšťanské besedy, Slovanské besedy ve Vídni a Moravské besedy v Brně
1864 předsednictví ve sboru pro vystavění Národního divadla
Byl považovaný za vzor vzdělaného průmyslníka, národovce i lidumila.
Roku 1866 se stal nositelem Řádu Františka Josefa.
Jeho vnučkou byla česká spisovatelka Anna Maria Tilschová.

Zdroje

Ferdinand Urbánek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 3. 3. 2022