ENKM Osobnosti Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu

ThDr. Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu

Datum a místo narození

* 20. 1. 1698, Brixen

Datum a místo úmrtí

† 5. 2. 1758 (60 let), Brno

Obor působení

církev

Vzdělání

studia u jezuitů v Innsbrucku, později v Římě
1720 kněžské svěcení
1722 doktor teologie
v olomoucké kapitule dosáhl nakonec funkce scholastika
1745 biskup v Olomouci
1746 císařský tajný rada

Zaměstnání

získal také hodnost kardinála–protektora Germánie

Rodina

otec František Antonín Troyer (1652-1712)
matka Marie Maximiliána z Teuffenbachu
bratr Kryštof Evarist Troyer (1701-1788)

Komentář

Pocházel z hraběcího rodu, již ve 13 letech se stal olomouckým kanovníkem. Troyer byl, i přes odpor kapituly, stoupencem reformní politiky Marie Terezie, kterou také v roce 1747 v Kroměříži i Olomouci hostil.
V Kroměříži se Troyer podílel především na obnově zámku po požáru v březnu 1752. Nicméně zde trvaleji nesídlil a pobýval především v Brně a ve Vyškově.
Za jeho éry skončilo olomouckým biskupům právo razit vlastní mince a tolar z roku 1756 byl poslední mincovní ražbou kroměřížské biskupské mincovny.
jeho osobnost připomíná také pojmenování obce Trojanovice založené v roce 1754 pod Radhoštěm

Pohřben(a)

pohřben byl v kryptě katedrály sv. Václava v Brně

Zdroje

Feridinand Julius Troyer z Troyersteinu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-01-05]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 5. 1. 2023