ENKM Osobnosti Ferdinand Bojakovský z Knurova

Ferdinand Bojakovský z Knurova

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 22. 1. 1832, Malhotice

Datum a místo úmrtí

† 4. 9. 1896 (64 let), Malhotice

Obor působení

zemědělství, potravinářský průmysl, politika

Vzdělání

1859 Jagellonská univerzita v Krakově - národohospodářství

Zaměstnání

arcibiskupský dvorní rada
1884–1887 starosta Kroměříže

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Byl statkářem z Kroměříže. Pocházel ze šlechtické rodiny - svobodný pán (1728).
Zasadil se o přechod kroměřížské radnice do českých rukou.
Ve volebním období 1885–1891 se uvádí jako baron Ferdinand Bojakowski von Knurow, statkář a starosta, bytem Kroměříž.

Pohřben(a)

Malhotice

Zdroje

Ferdinand Bojakovský z Knurova. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-08-05]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 27. 12. 2021