ENKM Osobnosti Eugen Dostál

Prof. PhDr. JUDr. Eugen Dostál

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 23. 12. 1889, Příbor

Datum a místo úmrtí

† 27. 1. 1943 (53 let), Brno

Obor působení

dějiny, výtvarné umění, vzdělávání

Vzdělání

1908 Vídeňská univerzita
1910 také dějiny umění na Ústavu pro rakouský dějezpyt
1914 obhájil rigorózní práci Die gotische Architektur in Rom

Zaměstnání

1919–1926 působil jako zemský konzervátor při Státním památkovém úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně
1921 byl soukromým docentem
1923 řádným docentem,1927 mimořádným profesorem,1928 řádným profesorem dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně
Byl zakladatelem Semináře dějin umění (1927–1943), děkanem (1937–1938) a proděkanem (1938–1939) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 1938–1942 působil jako externí profesor dějin umění na bratislavské univerzitě.

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

sepsal katalog kroměřížské arcibiskupské obrazárny spolu s A. Brietenbachrem a publikoval stať o Tizianově obrazu Apollo a Marsyas

Pohřben(a)

Hrob

zdroj: Patka 5.2.2022
zdroj: Patka 5.2.2022

Zdroje

Eugen Dostál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-09-2]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eugen_Dost%C3%A1l

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2023