ENKM Osobnosti Ernst Mach

Doc. Dr. Ernst Mach

Pseudonym(y)

Waldfried Joseph Wenzel

Datum a místo narození

* 18. 2. 1838, Chrlice

Datum a místo úmrtí

† 19. 2. 1916 (78 let), Haar u Mnichova

Obor působení

přírodní vědy, vzdělávání, fyzika, filozofie

Vzdělání

1847–1848 prima benediktinského gymnázia v Seitenstettenu
vyučoval jej otec doma
1852–1855 do sexty kroměřížského piaristického gymnázia - maturita
1855–1860 vídeňská univerzita - matematika, fyzika
1860 doktorát
1861 habilitace

Zaměstnání

1861–1866 soukromý docent ve Vídni
1864 byl jmenován profesorem matematiky
1866 byl jmenován profesorem fyziky na univerzitě ve Štýrském Hradci
1867–1895 přednášel experimentální fyziku v Praze a vytvořil v podstatě celé své fyzikální dílo 1895 učil filozofii ve Vídni - historii a teorii induktivní vědy
1898 záchvat mrtvice, po němž mu natrvalo ochrnula pravá polovina těla
1913–1916 žil s manželkou u nejstaršího syna Ludwiga

Rodina

manželka Ludovica Marussig
syn Ludwig Mach
otec Jan Mach
matka Josefina Lanhausová
sestra Oktavie Machová
sestra Marie Machová

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

V penzi uveřejnil nejen řadu vědeckých článků, ale dokončil i dvě monografie.
Zemřel na selhání srdce.
Na jeho počest uděluje Akademie věd České republiky Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha vynikajícím domácím i zahraničním vědcům v oboru fyzikálních věd.
Hodnota většiny Machových fyzikálních prací je na čase nezávislá. Machův princip, který zavedl Albert Einstein, vedl později k teorii relativity.

Zdroje

Ernst Mach. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

SVÁTEK, Josef. Ernst Mach a jeho studium v Kroměříži. Kroměříž: Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1990, (2), s. 1-7.

Naposledy aktualizováno: 11. 6. 2021