ENKM Objekty Erby Kohn Theodor - na podstavci busty Rudolfa Jana

Kohn Theodor - na podstavci busty Rudolfa Jana

Erb osobnosti: Theodor Kohn

Zámecká zahrada, umístěn na objektu Busta Rudolfa Jana

Komentář

Erb Theodora Khona je umístěn na podstavci busty Jana Rudolfa.

Popis znaku:
Červeno-zlatě /vyznačeno šrafurou/ čtvrcený štít s modrým /vyznačeno šrafurou/ středním štítkem, v něm na rozbouřeném moři plující loďka s napjatou plachtou s vlajkou na stěžni, provázená vpravo nahoře hvězdou. V 1. a 4. poli šest (4, 2) kuželů, ve 2. a 3. poli orlice s hvězdou na hrudi. Štít je podložen kolmo patriarším křížem, kosmo berlou a šikmo mečem, mezi nimi na horním okraji štítu vpravo mitra a vlevo knížecí koruna. Vše převýšeno arcibiskupským kloboukem s deseti střapci na každé straně. Celý znak spočívá na knížecím plášti splývajícím z knížecí koruny.

Heraldický blason znaku /s komentářem/:
Červeno-zlatě čtvrcený štít s modrým středním štítkem, v něm na rozbouřeném moři plující loďka přirozené barvy s napjatou plachtou a vlajkou na stěžni, obojí stříbrné, provázená vpravo nahoře zlatou hvězdou /osobní znak udělený v roce 1893/. V 1. a 4. poli šest (4, 2) stříbrných kuželů, ve 2. a 3. poli černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi /znak olomouckého arcibiskupství/.
Poloha erbu na mapě
, zdroj: Jiří Čermák 25. 11. 2003
zdroj: Jiří Čermák 25. 11. 2003

Zdroje

Műller, Karel. Popis erbu. Rukopis. 2023.