ENKM Objekty Erby Lichtenštejn - piaristické gymnázium

Lichtenštejn - piaristické gymnázium

Erb osobnosti: Karel II. Lichtenštejna-Kastelkornu z

Pilařova 8/2, umístěn na objektu Piaristické gymnázium, umístěn na škole Piaristické gymnázium Kroměříž

Rok odhalení

1698

Text

Kartuš pod erbem

CAROLUS D. G. E
pisc. olom. Dux S. R. I. Princ. Regiae
Cap. Boh. & de Liechtenstein comes & c.
AVgVstas MVsIs eXtrVXIt CAROLVS AEDeIs
In qVIbVs & LInqVae NVmerVsqVe TonVsqVe DoCentVE
AtqVe DeI CVLtVs sVaVesqVe In MorIbVs AVsVs
HInC eX FIne sagaX opVs VnDIqVe FaMa
LoqVatVr

překlad

Karel, z boží vůle biskup olomoucký, vévoda, Svaté římské říše kníže, královské kaple české a z Lichtenštejnu hrabě a další (tituly). Vznešeným můzám vybudoval Karel tuto budovu ve které zanechali nesčetný věhlas učitelé. A s boží úctou po ukončení je možné, po tomto absolvování vzdělávací činnosti, všude dobrou pověst šířiti.
Chronogram 1698

Komentář

Popis erbu:

V kartuši čtvrcený oválný štít se čtvrceným středním štítkem. Ve středním štítku srdeční štítek, v něm klín. V 1. a 4. poli dvouocasý lev, ve 2. a 3. sníženě děleném poli nahoře vyrůstající dvouocasý lev. V 1. a 4. poli hlavního štítu šest (4, 2) kuželů, ve 2. a 3. poli orlice s hvězdou na hrudi. Kartuše podložena kosmo berlou a šikmo mečem, na jejím horním okraji vedle sebe mitra a knížecí koruna.

Heraldický blason znaku /s komentářem/:
Červeno-zlatě čtvrcený štít se čtvrceným středním štítkem. Ve středním štítku modrý srdeční štítek, v něm stříbrný klín. V 1. a 4. červeném poli stříbrný dvouocasý lev, ve 2. a 3. stříbrno-černě sníženě děleném poli nahoře vyrůstající červený dvouocasý lev. /rodový erb/ V 1. a 4. poli hlavního štítu šest (4, 2) stříbrných kuželů, ve 2. a 3. poli černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi. /znak olomouckého biskupství od roku 1588/
Poloha erbu na mapě
, zdroj: Patka 28. 7. 2023
zdroj: Patka 28. 7. 2023

Zdroje

Műller, Karel. Popis erbu. Rukopis. 2023.

, zdroj: Jiří Čermák 25.11.2003
zdroj: Jiří Čermák 25.11.2003