ENKM Objekty Erby Friereberger

Friereberger

Erb osobnosti: Jan Václav Josef Frierenberger

Velehradská, umístěn na objektu Hřbitov v Kroměříži (Nový hřbitov)

Rok odhalení

1823

Text

bez textu

Komentář

Erb rodu Frierebergerů umístěný na empírovém památníku c. k. generála rytíře Václava z Frierenbergeru, který v roce 1823 nechala zbudovat na hrobě svého manžela jeho žena. V roce 1936 byl ze starého hřbitova v místech dnešního Bezručova sadu přenesen na vsypovou loučku při vstupu na městský hřbitov. V Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je památník veden pod číslem 101308.

Popis znaku:
Dělený a nahoře polcený štít. V 1. poli na trávníku rozkřídlený pták, ve 2. poli tři doleva obrácené praporce na šikmých žerdích vedle sebe, ve 3. poli nad trojvrším obrněné rámě s mečem šermujícím s čepelí vynikající z pravého horního rohu pole. Na horním okraji štítu turnajský helm, klenotem šest pštrosích per. Pod štítem feston a přes něj stuha s Vojenským řádem Marie Terezie, kterým byl dekorován i jeho otec.
Poloha erbu na mapě
, zdroj: Patka 13. 05. 2017
zdroj: Patka 13. 05. 2017

Zdroje

Műller, Karel. Popis erbu. Rukopis. 2023.