ENKM Objekty Erby Dembinští z Dembině

Dembinští z Dembině

Sněmovní náměstí 1, umístěn na objektu Arcibiskupský zámek

Rok odhalení

1600

Text

LETHA M.D.LXXXX.VIII.
WALENTIN. A IOACHIM.BLIZĒ
CZY. LETA. M. DC. IAN WLAS
TNI. BRATRZI. DEMBINSSTCZY.
SYNOWE. VROZENEHO. PANA.
LVKASSE. DEMBINSKEHO ZDEM
DEMBINIE. ANASTRZYLNEM. HEYTNA
KRO. WMLADYM WIEKV. ZEMRZELI.

Roku 1598
Valentin a Jáchym, dvojčata,
roku 1600 Jan, vlastní bratři Dembiňští,
synové urozeného pána Lukáše Dembiňského
z Dembině a na Střílném,
hejtmana kroměřížského,
v mladém věku zemřeli.

Komentář

v lapidáriu nádvorní arkády zámku
Náhrobní kámen synů Lukáše Dembinského z Dembině

erby vývodu rodu
v horní řadě
Lukáš Dembinský z Dembině /otec zemřelých dětí/
Popis erbu:
Ve štítě podkova s křížkem uprostřed.
Blason erbu:
V modrém štítě podkova s křížkem uprostřed, obojí stříbrné. /polský herb Boleścic/

jeho manželka Eliška Horecká z Horky /matka zemřelých dětí/
Popis erbu:
Ve štítě kosmá kvádrovaná hradba.
Blason erbu:
V černém štítě kosmá stříbrná kvádrovaná hradba.

erby v dolní řadě
Ryvocká /prababička dětí ze strany otce/
Popis erbu:
Ve štítě střela zakončená půlkruhem.
Blason erbu:
V červeném štítě stříbrná střela zakončená půlkruhem. /polský herb Ogończyk/

Kateřina Zoubková ze Zdětína /babička dětí ze strany matky/
Popis erbu:
Ve štítě dvě vztyčené spojené zbrojné ruce.
Blason erbu:
V červeno-zlatě polceném štítě dvě vztyčené spojené stříbrné zbrojné ruce.
Poloha erbu na mapě
, zdroj: Patka 8. 4. 2022
zdroj: Patka 8. 4. 2022

Zdroje

MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 391 s. ISBN 80-7238-520-8.

MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 391 s. ISBN 80-7238-521-6.

Műller, Karel. Popis erbu (rukopis). 2023.