ENKM Osobnosti Emil Brand

Emil Brand

Datum a místo narození

* 28. 2. 1881, nezjištěno

Datum a místo úmrtí

† 14. 7. 1942 (61 let), Malý Trostinec

Komentář

kameny zmizelých
vlastnil kavárnu v rohové budově na Velkém náměstí, která byla v roce 1930 nahrazena novostavbou prodejny firmy Baťa. V rámci prodeje objektu firma Baťa postavila pro pana Branda i vedlejší dům. Když v první světové válce zemřel jeho švagr Edward Kohn, vzal si svou sestru Elsu a jejich dceru Kláru k sobě. Jeho neteř Klára přežila koncentrační tábor a vrátila se do Kroměříže. Znovu se provdala, rodina se poté přestěhovala do Kanady a poté do Spojených států, kde Klára zemřela v roce 2000.

Pamětní deska

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A9_pam%C4%9Btn%C3%AD_desky#/media/Soubor:Stolperstein_f%C3%BCr_Emil_Brand.jpg

Naposledy aktualizováno: 20. 2. 2023