ENKM Osobnosti Emil Axman

Dr. Emil Axman

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 30. 6. 1887, Rataje u Kroměříže

Datum a místo úmrtí

† 25. 1. 1949 (61 let), Praha

Obor působení

hudba

Vzdělání

gymnázium v Kroměříži - maturita 1906
FF UK Praha - obor historie, hudební věda a estetika
studoval také sólový zpěv a skladbu

Zaměstnání

od r. 1915 vedl Hudební archiv Národního muzea
od r. 1946 byl přednostou hudebního oddělení Nár. muzea
po r. 1945 působil ve funkci ředitele Nár. muzea

Komentář

Zpíval v Moravanu a ve sboru kostela sv. Mořice v Kroměříži.

Inklinoval k moravské lidové hudbě, především k lidovým písním a tancům Slovácka.
Složil symfonie, kantáty a sbory. V r. 1946 zkomponoval Znělku města Chropyně.
Čestný občan města Chropyně a obce Rataje

Pohřben(a)

Kroměříž 22/012 - na žádost Moravana od 1.2.1949 čestný hrob. Na hrobě je umístěna jeho bronzová busta od akad. sochaře Karla Otáhala, sektor 22 (čestné pohřebiště), poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE%2C_h%C5%99bitov%2C_hrob_E._Axmana.JPG/220px-Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE%2C_h%C5%99bitov%2C_hrob_E._Axmana.JPG

Zdroje

Emil Axman. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001.
ISBN 80-859-4524-X.

Naposledy aktualizováno: 24. 7. 2022