ENKM Objekty Budovy Emeritní domy s kaplí (fara kostela Panny Marie)

Emeritní domy s kaplí (fara kostela Panny Marie)

Riegrovo náměstí 150/1

Komentář

Riegrovo náměstí 150/1, 165/3
Jiná církevně správní stavba - emeritní dům s kaplí.
Emeritní dům čp. 150 se schodištěm, emeritní dům čp. 165.
Barokní stavba palácového typu slouží od počátku i jako fara. Původně sloužila i jako útulek pro vysloužilé faráře olomoucké diecéze. V přízemí se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého. Ve vnitrobloku je rozsáhlá farní zahrada sahající až k hradbě.

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple je součástí Emeritního domu, má obdélný půdorys. Je přístupná zvenčí portálem, nad kterým je umístěno plasticky zdobené okno. Nástěnnou malbu provedl Jan Jiří Etgens a znázorňuje námět oslavy Jana Sarkandra. Biskup Wolfgang Hannibal ze Schrattenbachu podnítil Sarkandrův beatifikační proces už r. 1715. Jan Sarkander se stal světcem r. 1995 za pontifikátu Jana Pavla II. Světec byl vězněn na kroměřížské radnici 1610-1611.

NPÚ

41883/7-6009, 1000154015

Ústřední seznam kulturních památek

41883/7-6009, 1000154015
, zdroj: Patka 30. 1. 2022
zdroj: Patka 30. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Fara kostela Panny Marie

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 24.11.2021
zdroj: Patka 24.11.2021