ENKM Osobnosti Edmund Pascha

Edmund Pascha

Pseudonym(y)

Páska nebo Paska/ užívající pseudonym Claudianus Ostern

Datum a místo narození

* 1714, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 6. 5. 1772 (58 let), Žilina

Obor působení

církev, hudba

Vzdělání

klášterní škole v Beckově
teologie v Uherském Hradišti

Zaměstnání

kazatel a varhaník v řadě klášterů salvatoriánské provincie na Slovensku, mimo jiné v Prešově, Pruském, a v Žilině.

Komentář

V Kroměříži se ale mohl seznámit s františkány. Jeho bližší kontakt s řádem však probíhal spíše skrze klášter v Uherském Hradišti patřícímu do uherské salvatoriánské provincie františkánů. Do této provincie totiž náležel a v ní působil již od svého vstupu do řádu v dnes slovenském Hlohovci v roce 1731, kdy obdržel řeholní jméno Edmund. Současně se stal klerikem připravujícím se na kněžství.

Byl značně nemocný. Po řadu let trpěl nadměrnou lámavostí kostí nebo dnou, kvůli čemuž byl chromý (chodil o berlích) a postižen i na rukou, z čehož lze odvodit jeho pseudonym Claudianus (z latinského Claudus = chromý). V závěru svého života onemocněl rakovinou. Zemřel v žilinském klášteře.

Ke třístému výročí narození chystá Mincovňa Kremnica vydání pamětní stříbrné mince v hodnotě 10 €.

Zdroje

Edmund Pascha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 25. 8. 2020