ENKM Objekty Budovy Dům zvaný Generalhaus (Obecní dům)- Velké nám.

Dům zvaný Generalhaus (Obecní dům)- Velké nám.

Velké náměstí 33/11

Komentář

Na domě je umístěna pamětní deska k desátému výročí osvobození města.
Začátek 16. stol. Pro Kroměříž netypický měšťanský dům na široké parcele v nároží Velkého nám. a Křížkovského ulice obsahuje pozdně středověké prvky. Klenby v přízemí a ve sklepech poukazují na barokní rekonstrukci z doby, kdy dům náležel zámožné rodině Finsterwalderů. Městu patří nepřetržitě od r. 1764 a uprostřed domovního průčelí se dokonce nachází reliéfní městský znak, avšak s nepůvodním datováním 1600.

V objektu sídlí Městská policie

NPÚ

17438/7-6009, 1000128077

Ústřední seznam kulturních památek

17438/7-6009, 1000128077
, zdroj: Patka 22. 1. 2022
zdroj: Patka 22. 1. 2022

Pamětní desky

Výročí osvobození města

Informační smaltované tabulky

Dům zvaný Generalhaus

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.