ENKM Objekty Budovy Dům zvaný Babirádovský - Velké nám.

Dům zvaný Babirádovský - Velké nám.

Velké náměstí 36/17

Autor

Felix Skibinský

Komentář

MonumNet uvádí čo. 7 a chybně název "Baburádovský".
Dům v r. 1909 koupil Stanislav Semerád a v r. 1910 požádal o přestavbu olomouckého stavitele Jaroslava Kováře st., jehož radikálně modernistický návrh však nebyl proveden. V r. 1914 získala dům Semerádova sestra Božena Bejvlová, která stavbu svěřila Skibinskému. Architekt pojal stavbu kavárny Corso a kinematografického divadla jako souhru racionální osnovy s pohádkovými pozdně secesními motivy.
Dnes je dům soukromým majetkem a je zde zřízeno zrcadlové bludiště.

NPÚ

16578/7-6009, 1000127144

Ústřední seznam kulturních památek

16578/7-6009, 1000127144
, zdroj: Patka 22. 1. 2022
zdroj: Patka 22. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Dům zvaný Babirádovský

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

VRANÍKOVÁ, Radmila. Felix Skibiňský. Projekt kavárny Corso. In: Kroměřžští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. stol. Kroměříž. 2005.