ENKM Objekty Budovy Dům U zlatého stromu

Dům U zlatého stromu

Velké náměstí 47/39

Komentář

MonumNet uvádí čo. 29.
Měšťanský dům U zlatého stromu a jednopatrový zadní dům bez čp. v ulici Ztracená.
Na domě na Velkém náměstí je umístěna pamětní deska Miroslava Tyrše připomínající svěcení Mánesova praporu v roce 1865.
Fasádu domu člení historizující prvky v podobě plastických parapetních rámů, jedná se o vodobou úpravu. Jediným pozůstatkem barokní podoby průčelí je štukové zrcadlo mezi okny druhého patra, nesoucí kdysi snad ochranný náboženský obraz nebo malované domovní znamení doložené zde v názvu hostince nepřerušeně od r. 1773.
V domě bydleli: Baltazar Hofman - rytec v mincovně, dále v průběhu sněmu rakouský ministr vnitra Alexander von Bach (nechal uvěznit K.H. Borovského) a Miroslav Tyrš v r. 1865 na pozvání spolku Moravan.

NPÚ

35112/7-6009, 1000146865

Ústřední seznam kulturních památek

35112/7-6009, 1000146865
, zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022

Pamětní desky

Tyrš Miroslav

Informační smaltované tabulky

Šenkovní dům U Zlatého stromu

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 2.1.2022
zdroj: Patka 2.1.2022