ENKM Objekty Budovy Dům U zlatého slunce - Velké nám.

Dům U zlatého slunce - Velké nám.

Velké náměstí 34/13

Komentář

V domě prožil své dětství režisér a scenárista Robert Land. Dne 17. 9. 2020 mu byla na domě instalovaná pamětní deska.
Původní středověké založení prošlo renesančními, barokními i klasicistními úpravami. Suterén má valené přízemí s klenbami. Úprava hlavního průčelí pochází z 2. poloviny 19. stol.
Dům si nad pozdně středověkými sklepy uchoval dvoutraktovou průjezdnou dispozici do ulice Pilařovi s dvorním křídlem a raně barokními klenbami v přízemí.

NPÚ

24295/7-6009, 1000135353

Ústřední seznam kulturních památek

24295/7-6009, 1000135353
, zdroj: Patka 17. 9. 2020
zdroj: Patka 17. 9. 2020

Pamětní desky

Land Robert

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.