ENKM Objekty Budovy Dům U Zlatého kohouta

Dům U Zlatého kohouta

Velké náměstí 21/3

Komentář

Dříve MonumNet uváděl čo. 10.
Dvoupatrový měšťanský dům, krytý mělkou sedlovou střechou s dvojicí novodobých vikýřů, situovaný v jihozápadní frontě Velkého náměstí. Objekt s klenutými sklepy a přízemím je dílem renesančních a barokních přestaveb staršího domu. Nejstaršími částmi jsou sklepy s kamennou valenou klenbou. Objekt je zakončen nízkou sedlovou střechou s hřebenovou linií podél linie dané strany náměstí.

NPÚ

30951/7-6009, 1000142434

Ústřední seznam kulturních památek

30951/7-6009, 1000142434
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022