ENKM Objekty Budovy Dům U zlatého jelena

Dům U zlatého jelena

Velké náměstí 50/45

Komentář

Hostinský dům U zlatého jelena (č. p. 50/45) - MonumNet uvádí čo. 35 - na domě je pamětní deska připomínající události Kroměřížského sněmu 1848.
Rozsáhlý trokřídlý barokní dům s pozdně středověkým jádrem. Počátkem 19 stol. ho vlastnil výzmnaný moravský národohospodář Anton von Kaschnitz, později zde sídlila Vrbíkova kavárna, za rakouského Ústavodárného sněmu 1848 základna slovanského poslaneckého klubu. Z jejích oken promlouvali k místním Hanákům, shromážděným dole na náměstí, čeští vlastenci F. L. Rieger a F. Palacký.

Dům zadním traktem vyúsťuje do Ztracené ulice.

Jedná se o soukromý majetek s nájemními byty.

NPÚ

17166/7-6009, 1000127779

Ústřední seznam kulturních památek

17166/7-6009, 1000127779
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Pamětní desky

Klub slovanských poslanců

Informační smaltované tabulky

Hostinský dům U zlatého jelena

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.