ENKM Objekty Budovy Dům tiskaře Jindřicha Guska

Dům tiskaře Jindřicha Guska

Farní 97/2

Autor

Jindřich Gusek

Komentář

Zakladatelem stálé tiskárny v Kroměříži byla František Slavík, který ji uvedl do provozu r. 1851. 3. 3. 1864 koupil tiskárnu Jindřich Gusek. Knihtiskárna byla tehdy v Jánské ulici. Dne 8. 10. 1873 koupil J. Gusek od kartáčníka Jindřicha Tišlice dům ve Farní ulici tehdy č.p. 100. Pro potřeby tiskárny jej zbořil a znovu postavil (6. 11. 1873-1874). Byla zřízena na parní pohon tiskařských strojů, tehdy první toho druhu na Moravě. V roce 1876 bylo zřízeno knihařství. V roce 1894 bylo přistavěno 1. patro a v něm umístěna sazárna. Strojovna pak zabrala celé přízemí. Postupně byla zřízena stereotypie, výroba kaučukových razítek a stroje byly vyměňovány za stále modernější. Dne 23. 7. 1903 byl zakoupen sousední dům v Dobrovského ulici tehdy č. 102 od manželů Hrabánkových. (Dnes je v něm umístěna banka a byty). V roce 1905 byl dům rekonstruován. Stavba byla železobetonová - první svého druhu v Kroměříži. V budově byly umístěny sklady a kanceláře. V r. 1908 byl postaven zadní boční trakt. Přízemí bylo upraveno pro tyglovky a 1. patro pro sázecí stroj a stereotypii. Dne 18. 1. 1908 byl parní pohon zastaven a od 20. 1. 1908 zaveden pohon elektrický. Firma se specializovala na výrobu četnických tiskopisů. Rodina Guskova postupně sledovala vývoj tiskárny a také jej zaznamenávala. Po osvobození je tiskárna řízena národní správou. Zbývající tiskárny ve městě byly zrušeny a tisk se soustředil do tiskárny ve Farní ul. Vznikl závod řízený n. p. Slováckými tiskárnami v Gottwaldově (Zlíně). Delimitací vzniká nový podnik Moravskoslezské tiskárny Olomouc provoz Kroměříž. Později je podnik přejmenován na Moravské tiskařské závody, n. p. Olomouc. Provoz ve Farní ul. měl č. 32. V šedesátých letech je provoz Kroměříž zařazen do n. p. Grafia Brno. V r. 1973 se n. p. Grafia ruší a Kroměříž přichází pod správu n. p. Tisk Brno. V roce 1974 se provoz opět vrátil pod n. p. Moravské tiskařské závody Olomouc. Národní podnik měl 5 závodů: Olomouc, Opava, Ostrava, Gottwaldov a Lipník nad Bečvou. Budova však byla pro moderní tisky zcela nevyhovující. Tiskárna měla v 80. letech cca 40 zaměstnanců. Po roce 1989 byla tiskárna zrušena. Dům byl prodán do soukromého vlastnictví. Dnes je zde vietnamská restaurace a byty.
, zdroj: Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (11), s. 196-197.
zdroj: Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (11), s. 196-197.

Zdroje

MUSIL, Marcel. 110 let provozu tiskárny ve Franí ulici v Kroměříži. Okénko do našich závodů. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (11), s. 196-197.

Gusek Viktor 1869 -1947. In: Bibliografie dějin Českých zemí. Historický ústav AV ČR [online]. Praha: AV ČRcit. [2020-06-16]. Dostupné z: biblio.hiu.cas.cz

, zdroj: Patka 09.08.2022
zdroj: Patka 09.08.2022