ENKM Objekty Budovy Dům

Dům

Havlíčkova 1251/22

Komentář

Dům je kulturní památkou od 7. 10. 2022. Dům v duchu hravé Wagnerovské secese stojí na nároží ulic Havlíčkova a Soudní. Skládá se ze dvou krátkých, téměř pravoúhle nasazených křídel, stýkajících se na vnější fasádě prostřednictvím okoseného nároží. Dům je podsklepený a nad polozahloubeným suterénním podlažím obsahuje přízemí a první patro, střecha má nízký sedlový, v nároží zvalbený tvar. Vchod je z kratšího křídla z ulice Havlíčkova.

NPÚ

106967, 2000006455

Ústřední seznam kulturních památek

106967, 2000006455
, zdroj: Patka 3. 11. 2022
zdroj: Patka 3. 11. 2022

Zdroje

Štětina, Jan. Dům. Národní památkový ústav. Metainformační systém. Centrální část. [online]. [cit.03.11.2022]. Dostupné z: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:106967