ENKM Osobnosti Dalibor Spilka

Dalibor Spilka

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 12. 3. 1931, Brno

Datum a místo úmrtí

† 6. 6. 1997 (66 let), Brno

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1942–1950 gymnázium
1950–1951 konzervatoř v Brně
1951–1955 JAMU
1991 dodatečně Mgr.

Zaměstnání

1955–1959 dirigent brněnského souboru Radost, kde 1958–59 zastával funkci uměleckého vedoucího 1959–1967 Střední pedagogické škole v Boskovicích
1967–1971 zástupce ředitele konzervatoře v Kroměříži
1971 musel z polit. odejít z Kroměříže
1971 konzervatoř v Brně

Rodina

otec Zdeněk Spilka (1903-1987)
matka Vlasta Steinmanová (1906-1971)
bratr Vratislav Spilka (1933-1992)
manželka Jana Zbořilová

Komentář

Všestranná a poměrně rozsáhlá kompoziční činnost Spilkova zahrnuje více než dvě stě opusů. Obecně tíhl ke komorním útvarům jak v oblasti instrumentální, tak vokální. Z vokální tvorby Spilkovy vyzařuje jeho niterný vztah k poezii i láska k češtině. Výběr literárních předloh svědčí o skladatelově rozsáhlém přehledu v domácí i světové literatuře.

Zdroje

SÝKORA, Pavel . Dalibor Spilka. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2.9.2016 [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 1. 4. 2021