ENKM Školy Církevní základní škola Kroměříž

Církevní základní škola Kroměříž

Velké náměstí 49/43

Církevní základní škola v Kroměříži byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 1. července 1998 jako církevní organizace. Změnil se tehdy zřizovatel i název školy, která jako státní škola s křesťanským zaměřením zahájila vyučování 1. září 1994. Při existenci předškolního zařízení s křesťanským zaměřením a středoškolského zařízení – Arcibiskupského gymnázia (AG), tak doplnila chybějící článek v posloupnosti výchovy a vzdělávání v tomto duchu v našem regionu.

Historické názvy

1994 – Základní škola s křesťanským zaměřením
1998 – Církevní základní škola

Ředitelé

RNDr. Olga Loučková

Webové stránky

www.czs-km.cz
Církevní základní škola Kroměříž, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Zdroje

Charakteristika školy. Církevní základní škola v Kroměříži [online]. Kroměříž [cit. 2021-12-07]. Dostupné z: http://www.czs-km.cz/?page_id=21