ENKM Objekty Jiné Chotkova brána

Chotkova brána

Ztracená 63/1

Komentář

Kamenná brána s kovanou mříží otevírá jeden ze tří vstupů do Podzámecké zahrady ve směru od Sněmovního náměstí a Ztracené ulice. Její pilíře zdobí na vrcholu dvojice neobarokních plastik putti s bohatými květníky v rukou. Prostor za branou uzavírá kuželková balustráda na vrcholu dvouramenného schodiště, které klesá do zahradního parteru a svým levým ramenem navazuje na Merettův zahradní portikus zámku. Otevření vstupu do Podzámecké zahrady přímo z města souviselo s úpravou parku kolem roku 1800 a zejména s jeho zpřístupněním veřejnosti za arcibiskupa Maxmiliána ze Sommerau-Beeckhu ve čtyřicátých letech 19. stol. Tehdy sem však směřovala pouhá dřevěná rampa. Trvalé a zároveň reprezentativní řešení přinesly až terénní a stavební úpravy, iniciované arcibiskupem Bedřichem z Füstenbergu. Pojmenování brány po dalším arcibiskupovi - Ferdinandu Marii Chotkovi - je čestné a zároveň dlouho vžité. Brána totiž nabízí procházku po části parku, zvané taky "Stará" či Chotkova zahrada.
, zdroj: Patka 15. 03. 2023
zdroj: Patka 15. 03. 2023

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.