ENKM Osobnosti Čeněk Gardavský

PhDr. Čeněk Gardavský

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 20. 11. 1910, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 11. 6. 1978 (67 let), Praha

Obor působení

hudba

Vzdělání

studium na reálném gymnáziu v Kroměříži (maturita 1928)
brněnská konzervatoř - hra na varhany a dirigování (1929–33)
brněnská univerzita - hudební věda u Vladimíra Helferta (PhDr. 1937, disertační práce: Damasus Brosmann a Scto Hieronymo)
1937–1939 státní zkouška z hudby pro střední školy a učitelské ústavy

Zaměstnání

1937–1939 - tajemník Státního ústavu pro lidovou píseň a knihovník hudebně vědného semináře
1937–1939 soukromá pedagogická akademie
prosinec 1939 - zvukový režisér
září 1940 programový referent hudebního oddělení rozhlasu v Brně a od 1945 vedoucí hudebního odboru po roce 1945 přešel do Prahy, pracoval v hudebním oddělení ministerstva školství a osvěty (od ledna 1946), kde byl později i vedoucím

Komentář

1944–1945 člen zkušební komise pro učitele hudby
Zásadní je jeho kolektivní práce Skladatelé dneška (Praha 1961). Zpracoval řadu hesel pro Pazdírkův hudební slovník naučný (šifra Č. G.).
aktivně činný jako klavírista, cembalista a varhaník
Autor drobných skladeb a úprav lidových písní.

Zdroje

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=4432

Naposledy aktualizováno: 6. 8. 2020