ENKM Objekty Budovy Canevalův dům

Canevalův dům

Velké náměstí 45/35

Autor

Alexander Samuel Canevale

Komentář

MonumNet uvádí čo. 25
Dům pozdně středověkého původu získal kardinál Ditrichstein jako konfiskát po luteránském měšťanovi Janu Losovi. O pozoruhodné barokní průčelí s dominantními masivními pilastry, vycházejícími z opěrných pilířů mezi oblouky podloubí, ho později doplnil nový majitel - zednický mistr Canevale. Byl příslušníkem rodiny italských stavitelů pocházející z Lanza ď Intelvi v Lombardii a do Kroměříže přišel r. 1667 z Košic.

V devadesátých letech 20. stol. zde byla restaurace U Bruna.

NPÚ

20048/7-6009, 1000130848

Ústřední seznam kulturních památek

20048/7-6009, 1000130848
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Šenkovní dům I. třídy (Canevalův dům)

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.