ENKM Objekty Budovy Byt dvorního rady - Charita

Byt dvorního rady - Charita

Ztracená 63/1

Autor

Anton Arche

Komentář

MonumNet uvádí čo. 34.

Patrový dům v těsné blízkosti Arcibiskupského zámku výrazně ustupuje za linii Ztracené ulice. Je vystavěn při středověké městské hradbě, zesílené ze strany Podzámecké zahrady řadou pilířů. Fasády s plastickými šambránami kolem oken střídmě člení omítková rustika a mezipatrové římsy. Jejich klasicistní vzezření i nízká střecha prozrazují zásahy, provedené velmi pravděpodobně arcibiskupským architektem Antonem Archem.

NPÚ

25423/7-6009, 1000136536

Ústřední seznam kulturních památek

25423/7-6009, 1000136536
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.