ENKM Osobnosti Bruno Schauenburku ze

Bruno Schauenburku ze

Národnost

německá

Datum a místo narození

* 1205, Schaumburg

Datum a místo úmrtí

† 17. 2. 1281 (76 let), Olomouc

Obor působení

církev, politika

Zaměstnání

1245 biskup olomoucký
rádce krále Přemysla Otakara II.

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Je považován za zakladatele města. Pocházel ze starého německého hraběcího rodu. Byl diplomatem a dobrým politikem. Zdokonalil církevní soudy. Vyjednal po bitvě u Kressenbrunu 1260 (Přemysl Otakar II. porazil Uhry) pro českého krále celé Štýrsko. Vyjednával s Bélou IV. sňatek Přemysla s Kunhutou, vnučkou uherského krále. Za tuto službu obdržel Bruno r. 1261 Hulín. V r. 1273 se stáhl do ústraní. Až za Bruna dostala Kroměříž ráz města, opevnění, ráz městských staveb, náměstí, vystavěl chrám sv. Mořice. Udělil městu hospodářská privilegia. V r. 1266 založil u města vinohrady. V Kroměříži zasedal také manský soud.

V českém království si Bruno brzy získal přízeň krále Václava I. i jeho syna Přemysla Otakara II. Mohl se tak věnovat nejprve správě biskupství, v němž zřídil nejen nové duchovní úřady, ale také se podílel na kolonizaci Moravy – zejména oblasti Drahanské vrchoviny a moravsko-slezského pomezí. Je spojován se založením hradu Mírov a s povýšením Kroměříže na město kolem roku 1261. K podpoře kolonizace sloužila také manská soustava – vymezení biskupských lén, které byly udělovány zájemcům z řad (spíše nižší) šlechty.
Pro krále Přemysla Otakara II. byl velmi užitečným rádcem a diplomatem, účastnil se s ním dvou křížových výprav do Prus, sjednal také jeho sňatek s uherskou princeznou Kunhutou. Jeho porážce na Moravském poli však zabránit nemohl.

Pohřben(a)

Kroměříž - kostel svatého Mořice (pohřben v kryptě), poloha hrobu na mapě

Zdroje

FIŠER, Zdeněk. Kroměříž, město Bruna ze Schauenburku. Zpravodaj města Kroměříže. 1981, (1), s. 18-19.

Naposledy aktualizováno: 4. 1. 2023