ENKM Osobnosti Bonifác Buzek

Bonifác Buzek

Pseudonym(y)

Ignác Alois

Datum a místo narození

* 31. 1. 1788, Příbor

Datum a místo úmrtí

† 21. 6. 1839 (51 let), Brno

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

vstoupil do piaristického řádu

Zaměstnání

vyučoval na školách svého řeholního řádu v Čechách i na Moravě, a sice v Mostu, v Ostrově
vyučoval na tereziánské akademii ve Vídni či mezi roky 1822 až 1826 v Litomyšli, kde ho nazývali „litomyšlským Bolzanem“
1826–1829 Příbor
1829–1836 Kroměříž, Strážnice
1836–1839 Mikulov [4]

Působil(a)

Příbor, Vídeň, Mikulov, Strážnice, Brno, Kroměříž

Komentář

O Buzkově litomyšlském působení píše ve svých dílech U nás a Z mých pamětí český spisovatel Alois Jirásek.
František Matouš Klácel, jenž pak v prvotinách nazvaných Mostek aneb sestavení skromných myšlenek o tom, na čem každému záležeti má (z roku 1842) a Dobrověda (z roku 1847) shrnul Buzkovy filozofické názory.
Pohřben byl na starém brněnském městském hřbitově, jeho pohřeb byl významnou společenskou událostí. Po zrušení hřbitova byly jeho ostatky přeneseny nový ústřední hřbitov a pohřbeny ve společném hrobě.

Pohřben(a)

Brno, Ústřední hřbitov, společný hrob

Zdroje

Bonifác Buzek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-02-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2023