ENKM Osobnosti Bonifác Buzek

Bonifác Buzek

Datum a místo narození

* 31. 1. 1788, Příbor

Datum a místo úmrtí

† 21. 6. 1839 (51 let), Brno

Obor působení

filozofie, vzdělávání, církev

Zaměstnání

akademie ve Vídni
1822–1826 v Litomyšli
1826–1829 Příbor, Kroměříž, Strážnic
1836–1839 do Mikulova

Působil(a)

Most, Ostrov, Litomyšl, Kroměříž, Mikulov

Komentář

Svými názory ovlivnil české buditele.
Podporoval rušení otroctví a nevolnictví a preferoval rovnost všech lidí před zákonem. Soudil, že hodnota každého je zakořeněna v charakteru a ne v hodnostech vnějšího prostředí.
Byl velmi oblíben u studentů a povzbuzoval k lásce k vlasti a mravnosti.

Pohřben(a)

Brno, Ústřední hřbitov, společný hrob (není v evidenci)

Zdroje

Bonifác Buzek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-08]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 30. 3. 2023