ENKM Osobnosti Boleslav Bárta

Doc. PhDr. Boleslav Bárta CSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 8. 1929, Rozhraní

Datum a místo úmrtí

† 31. 5. 1991 (61 let), Budmerice (Slovensko)

Obor působení

psychologie, zdravotnictví, politika

Vzdělání

základní vzdělánív Šebetově na Boskovicku
gymnázium v Brně, od septimy v Bruntále
Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně-psychologie s průvodním oborem filosofií 1953 promován doktorem filosofie
1971 dokončil habilitační práci z psychologie, ale titul docenta mu byl následně upřen

Zaměstnání

1952 klinický psycholog ve Státní psychiatrické léčebně v Kroměříži a současně byl na Psychologickém ústavu FF v Brně ustaven asistentem pro psychologii na čtvrtinový úvazek
1953 bylo za vedení Boleslava Bárty zřízeno v Psychiatrické léčebně v Kroměříži moderní spánkové oddělení s podmíněně reflexním a hypnotickým navozováním spánku
1958 založil v Brně Dětskou psychologickou poradnu, v roce 1967 přejmenovanou na Psychologickou výchovnou kliniku

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

1940 rodina se přestěhovala do Brna
absolvoval první dva roky VŠ tak, že pracoval jako dělník, převážně na noční směny, v tehdejších Závodech Jana Švermy (staral se o rodinu po smrti otce)
Za normalizace v roce 1971 byl Boleslav Bárta přinucen vzdát se místa vysokoškolského učitele na Filosofické fakultě a roce 1973 byl odvolán z funkce ředitele Psychologické výchovné kliniky v Brně. Posléze byl přinucen zcela toto pracoviště, které zbudoval, opustit. Od roku 1970 nesměl publikovat a dokonce byl mnohokrát nucen, aby se vzdal autorství některých svých metod, které pro děti s těžkým postižením vytvořil.
1980 prožil klinickou smrt
1990 byl plně rehabilitován, jeho zdraví však již bylo značně podlomeno
předseda Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS)

Pohřben(a)

Brno 25d/1/33-34, poloha hrobu na mapě
Doc. PhDr. Boleslav Bárta CSc., zdroj: Patka 13.3.2022
zdroj: Patka 13.3.2022

Hrob

zdroj: Patka 5.2.2022
zdroj: Patka 5.2.2022

Zdroje

Boleslav Bárta In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2023