ENKM Osobnosti Bohuslav Glos

Bohuslav Glos

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 8. 2. 1876, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 15. 11. 1957 (81 let), Olomouc

Obor působení

hudba, právo

Vzdělání

1886–1994 gymnázium v Kroměříži
hudební základy získal ve škole Moravan
právnická fa­kulta na Karlově univerzitě Praha a Vídeň (do 1898).

Zaměstnání

soud­ce na četných místech na Moravě (mimo jiné vrchní soudní rada v Olomouci)
sbormistr pěveckého odboru Snahy ve Vsetíně (1905/06)
předsedou hudebního odboru Ná­rodní jednoty v Náměšti nad Oslavou

Komentář

zpíval druhý tenor v Kroměřížském kvartetu (Jan Procházka, Bohuslav Glos, Ladislav Janeček, Boh. Piš­těcký
Psal referáty a kritiky (1894–1912) do Kromě­řížských rozhledů, Moravské Orlice, Pozoru a jiných (šifra -lav, ,;právník“).
Skládal zejména písně (v letech 1894–1910). Vydal Písně pro jeden hlas (Kroměříž 1902, V. Povondra). V rukopise písně na texty Neča­sovy, Boreckého, Nerudovy a Macharovy.

Zdroje

Bohuslav Glos. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Ústav hudební vědy FF MU [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 6. 8. 2020