ENKM Osobnosti Bohuslav Ečer

gen. prof. JUDr. Bohuslav Ečer

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 31. 7. 1893, Hranice na Moravě

Datum a místo úmrtí

† 14. 3. 1954 (60 let), Brno

Obor působení

právo, politika

Vzdělání

1903–1911 maturita na kroměřížském klasickém gymnáziu
1911–1914 právnická fakulta Vídeňské univerzity, tu ale nedostudoval, protože musel v roce 1915 narukovat do armády
po válce svá právnická studia dokončil na Universitě Karlově v Praze
1920 doktor práv

Zaměstnání

1920 krátkou dobu byl praktikantem u kroměřížského okresního soudu, později u brněnského zemského soudu
založil vlastní advokátní praxi se specializací na trestní právo v Brně
1921–1939 advokátní praxe v Brně,
1939 emigroval přes Bělehrad, Paříž a Marseille do Anglie (1942)
1948–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity
politická orientace
podílel se na vzniku Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců, který po válce zasedl v Norimberku )jako první vyslýchal K.H. Franka a další válečné zločince K. Daluega, J. von Ribbentropa, W. Keitela, B. Vosse, H. Lammerse
soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu
1948–1950 se stal nejdříve docentem a hned poté profesorem mezinárodního práva trestního na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně, kde vedl Ústav pro mezinárodní právo trestní
nemohl učit ani publikovat, bránil M. Horákovou
1954 StB přišla zatknout, ale den před tím zemřel

Rodina

manželka Ludmila Galleová (1894-1986)
dcera Naděžda Lorková (1922-1978)
dcera Jarmila Laubeová (1926-1978

Působil(a)

Kroměříž, Brno, Haag, Norimberk, Londýn

Komentář

Už před první světovou válkou vstoupil v Kroměříži do sociální demokracie, po jejím rozštěpení v roce 1921 přešel do Komunistické strany Československa, za níž byl zvolen do brněnského městského zastupitelstva. Nesouhlasil ale s postupnou bolševizací strany a podléhání sovětskému vedení, za což byl ze strany v roce 1929 vyloučen. Vrátil se proto do sociální demokracie, za níž se roku 1935 stal druhým náměstkem brněnského starosty.
aktivně vystupoval proti nastupujícímu německému nacismu
1954 - manželka Ludmila zatčení unikla ukrytím v psychiatrické léčebně, dcera Jarmila ale byla odsouzena na 12 let, propuštěna byla po amnestii v roce 1960

2001 in memoriam čestné občanství města Brna a v Brně-Bystrci je po něm pojmenována ulice Ečerova
2012 udělena Cena Václava Bendy (in memoriam)
2019 in memoriam Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy

Pohřben(a)

Brno Židenice 08/133, poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 2.2.2021
zdroj: Patka 2.2.2021

Zdroje

Bohuslav Ečer. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

KALENDOVSKÁ, Jiřina a MENŠÍKOVÁ, Miloslava. Bohuslav Ečer. In: Encyklopedie města Brna [online]. Brno, 18.1.2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: encyklopedie.brna.cz

Naposledy aktualizováno: 14. 3. 2023