ENKM Osobnosti Bohumil Zlámal

Prof. ThDr. Bohumil Zlámal

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 21. 12. 1904, Oprostovice u Přerova

Datum a místo úmrtí

† 28. 6. 1984 (79 let), Olomouc

Obor působení

církev, dějiny

Vzdělání

1918–1922 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži - 1930 maturita v Přerově
1936 teologická fakulta v Olomouci - ukončení
1936 vysvěcen na kněze
1939–1945 Dachau, Buchenwald

Zaměstnání

1945–1950 asistent církevních dějin na teologické fakultě
1946 ThDr.
1949–1950 byl navržen na habilitaci, ke jmenování však nedošlo
1951–1961 působil v pastoraci
1961–1962 byl mimo službu
1961 pobíral invalidní důchod, působil ve farní správě
1968 byl zvolen proděkanem na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomoucí
1968 byl jmenován profesorem pro obor církevních dějin
1969 byl jmenován proděkanem Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze se sídlem v Litoměřicích s působištěm na pobočce v Olomouci

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

napsal přes 200 článků, 15 sv. učebnici Příručka českých církevních dějin a 2 sv. Dějiny olomoucké arcidiecéze

Zdroje

Bohumil Zlámal. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-20]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.: L.P.2004-150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L.P. 2006- 15. výročí jeho obnovení [online]. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2006, 2006, 31s. [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: web.archive.org

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2023