ENKM Osobnosti Bohumil Řezníček

Bohumil Řezníček

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 19. 11. 1896, Rataje u Kroměříže

Datum a místo úmrtí

† 18. 1. 1973 (76 let), Kroměříž

Obor působení

vzdělávání, vlastivěda, tisk

Zdroje

Regionální autority: Stanislav Pumprla. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

SPÁČIL, Jindřich. Z časů dávných i nedávných : výbor pověstí Kroměřížska a Holešovska. Kroměříž: ONV, 1969. 196 s. il.

Naposledy aktualizováno: 17. 12. 2020