ENKM Objekty Budovy Blok obytných domů - Lorenc, Roch, Soukup, Huráb

Blok obytných domů - Lorenc, Roch, Soukup, Huráb

Vejvanovského 468/10

Autor

Ferdinand Roch

Komentář

Jedná se o čtveřici komfortních nájemních domů, jejichž majitelé většinou sami obsadili vždy jeden z rozměrných bytů v domě, byla chloubou města konce dvacátých let. První dům v řadě s mohutným kruhovým arkýřem si objednal Ignác Lorenc ml., dědic První kroměřížské slévárny a strojírny. Navazující dům navrhoval projektant Ferdinand Roch pro potřeby vlastní rodiny. V obou případech cítíme dozvuky pozdní vídeňské moderny, charakteristické již oproštěním staveb od dekoru nebo budováním vnějšího pláště dle požadavků vnitřního uspořádání. Velkou péči věnoval autor všem detailům - římsám, šambránám z umělého kamene, mřížím, lampám a travertinovým obkladům. Pátým domem měl být ryze funkcionalistický dům o patro vyšší prosklený k jehož stavbě již nedošlo z důvodu změny vlastníka pozemku.
, zdroj: Patka 6. 11. 2022
zdroj: Patka 6. 11. 2022

Zdroje

VRANÍKOVÁ, Radmila. Kroměřížští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. století. Kroměříž. 2005.  14 s.

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 6.11.2022
zdroj: Patka 6.11.2022